Παρουσίαση ακαδημαϊκής δημοσίευσης στο MCM

Στο MCM, το οποίο διεξήχθη στις 6 – 8 Αυγούστου 2023 στο  Brunel University στο Λονδίνο, παρουσιάστηκε η επιστημονική έρευνα με τίτλο “Development and Validation of a Tubesheet Geometry Generator Tool for Efficient Heat Exchanger Design”. H επιστημονική μελέτη διενεργήθηκε από τους Ι. Δάσσα, Κ. Καραμίτσιο, Δ. Μερτζής. Στον σύνδεσμο θα βρείτε ολόκληρη την έρευνα, όπως αυτή δημοσιεύτηκε με το πέρας του συνεδρίου.

Επικοινωνία

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

Developed by MyCompany Projects © 2023